Mẫu hóa đơn GTGT là gì?

taiphamduc

New member
#1
Mẫu hóa đơn GTGT (hay còn gọi là hóa đơn đỏ) là loại hóa đơn chính thức do Bộ Tài Chính Việt Nam ban hành và áp dụng cho các tổ chức, cá nhân kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ nội địa.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fmau-hoa-don-GTGT-1.png&hash=ff7f97365004752970cc48cb3432103c


Mẫu hóa đơn GTGT.

Thông thường, mẫu hóa đơn GTGT hay dùng trong các hoạt động sau:

  • Hoạt động bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.
  • Hoạt động vận tải quốc tế.
  • Hoạt động xuất vào khu phi thuế quan hay các trường hợp giống như xuất khẩu.
  • Xuất khẩu hay cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.
 
Top