DN cần nắm rõ quy định về chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử

taiphamduc

New member
#1
Khoản 2 – Điều 35 trong Nghị định có ghi: “Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.”
Được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 nếu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fhoa-don-dien-tu-co-duoc-phep-kem-bang-ke-khong-1024x574%281%29.jpg&hash=ab1d0eb642c250f6a4ec57100ce21db8
Hóa đơn điện tử không mã được áp dụng với doanh nghiệp một số ngành nhất định
Các doanh nghiệp này bao gồm các pháp nhân kinh doanh trong lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử.
Tuy nhiên, doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nghề trên vẫn phải sử dụng HĐĐT có mã, nếu:
  • Thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế
  • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Xin cảm ơn ! -- Nguồn: Einvoice.vn
 
Top